Middec lanserar RadoSense

Under hösten lanserar Middec prisade RadoSense – en radonsensor och internettjänst som skapar ett enkelt och effektivt sätt för dig att hålla koll på inomhusluften.

 • Du får en liten, smidig radonsensor som kan flyttas runt mellan olika rum eller mellan fastigheter.
 • Inom 30 minuter efter installation har du en första bild av mätvärdena i fastigheten.
 • Redan efter en vecka har du en tydlig bild över hur radonet uppträder i fastigheten, alla olika tidpunkter på dygnet.

Snabba åtgärder för att minska radon har effekt

En radonsanering har fram tills i dag gått genom stegen: Kontrollera – åtgärda – kontrollera – åtgärda – kontrollera, över en väldigt lång tid. Ofta sker det med spårfilmsdosor som är uppsatta i två till tre månader under eldningssäsongen. Det upptäcks därför väldigt sent om åtgärderna inte har varit tillräckliga eller är felaktiga.

Gör radonsanering inom dagar & veckor istället för månader & år

Med MidDecs nya IoT tjänst RadoSense får du snabbare en överblick över radonproblemet och kan fortare sätta in åtgärder, samt se hur åtgärderna fungerar. Du kan kontrollera inomhusluften 24 timmar om dygnet, varje dag, så att du snabbt kan märka av förändringar i mätvärdena och göra effektiva åtgärder.

 • Mätvärden dygnet runt ger dig kunskap om hur radonproblemen ser ut i fastigheten.
 • Du kan dela resultatet över internet med dina intressenter, vilket möjliggör samarbeten och snabba åtgärder.
 • Du kan prova olika åtgärder för att minska radonproblem och ser snabbt om de har effekt.
 • Du kan övervaka att vald åtgärd har effekt över tid.

Det här är en tjänst som vi kontinuerligt kommer att utveckla tillsammans med våra kunder. Vår ambition är att fortsätta att ligga i framkant och fylla RadoSense med nya typer av sensorer och nya funktioner som underlättar användning och skapar konkurrenskraft för våra kunder.

LÄS MER:

MidDec vinnare av Stora inneklimatpriset!

MidDec Scandinavia står som vinnare av Stora inneklimatpriset. Produkten/tjänsten/metodiken som vinner ska vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

Tidigare i vår stod MidDec som ett av de nominerade företagen, på grund av vår radonsensor med internettjänst. Under Nordbygg Stockholm, torsdagen den 12 april, utsågs MidDec som vinnare och MidDecs VD Örjan Martelleur fick ta emot priset från bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Så lyder motiveringen: “Sensorn mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet görs tillgängligt via internet. Det ger en effektiv övervakning av radonhalten inomhus. Resultatet av genomförda radonsaneringsåtgärder kan snabbt överblickas. Sensorn kan även användas för att styra luftutbytet i radonpåverkade lokaler. MidDecs sensor ökar möjligheten att åtgärda ett av våra svåraste inomhusmiljöproblem på ett säkert och energieffektivt sätt.”

Stort tack för nomineringen och priset!

Läs mer om vår radonsensor här:

MidDec är nominerade till Stora inneklimatpriset

MidDec är ett av fyra företag som är nominerade till Stora Inneklimatpriset 2018. Anledningen är utvecklandet av vår radonsensor och internettjänst som gör att du snabbt kan få svar på din radonmätning och veta hur mycket radon du har i din bostad eller fastighet.

Läs mer om vår radonsensor här:

Så fungerar MidDecs radonsensor och internettjänst i praktiken

Vår nya teknik för radonmätning och användning av internet för insamling och presentation möjliggör en ny och förenklad metodik som kan effektivisera sanering och övervakning av radonkoncentration i fastigheter, arbetsplatser och bostäder.

Tillsammans med Mittuniversitetet utvecklar MidDec en Internettjänst (IoT) som snabbare kan bidra till att skapa en bättre innemiljö genom att upptäcka, åtgärda och kontinuerligt övervaka radonkoncentration inomhus.

Tjänsten har under hösten provats med goda resultat av bland annat ett fastighetsbolag och en radonsanerare.

Den snabba radonsensorn som MidDec utvecklat under några år, med bland annat stöd från Vinnova, utgör en grundkomponent i konceptet. När radonsensorn nu har kompletterats med en IoT tjänst ökar möjligheterna och flexibiliteten för den individ, organisation eller företag som har problem med radon i någon av sina fastigheter.

En snabbare sanering och kontroll av radonkoncentrationen runt om i landet kan ge positiva effekter för folkhälsan, minskade kostnader för sjukvård och inte minst viktigt – färre familjer som drabbas av den personliga tragedi som en utvecklad lungcancer innebär.

De prototyptjänster som har provats ut under 2017 håller nu på att kommersialiseras inför en lansering under 2018. De olika prototyptjänsterna innehåller bland annat:

 • Inloggning till sin radonsensors konto för att se hur en graf över radonmätning växer fram.
 • Presentation av mätvärden via app i mobil eller surfplatta.
 • Nedladdning av grafer och tabeller från gjorda mätningar för lokal efterbehandling.
 • Möjlighet att sätta larmnivåer som genom avisering uppmärksammar användaren om problem.
 • Du kan själv välja hur ofta nya radonvärden presenteras i grafen.

Här nedanför kan du se några skärmdumpar med exempel från mätningar med prototyptjänsterna. Du kan klicka på bilderna för att göra dem större.

Exempel 1:
Det här är ett diagram under en mätning hos ett fastighetsbolag. Tjänsten används för att justera ventilationen så att ”inneluften” ska hålla sig inom gränsvärden för radon. Radonmätaren skickar värden till en server och vid inloggning kan man se dessa värden. Detta diagram uppdateras med nya värden var tionde minut, men du kan själv välja hur ofta nya värden ska uppdateras för dina mätningar. Det går även att ladda ned diagram från servern.

Skärmdump: Mätning hos fastighetsbolag.

Fastighetsbolaget bad en erfaren radonsanerare använda och utvärdera radonsensorn. Betyget blev att den är perfekt för att snabbt prova och avgöra lämpliga åtgärder då han kan se direkt hur en ändring av ventilation påverkar radonhalten i rummet. Samma teknik användes för att hitta ett läckage i ett radhus. Det visade sig där att mycket höga värden kom in via en fjärrvärmeledning i köket samt att en inglasad altan uppvisade höga värden. Efter tätning så sjönk värdena till nivåer under gränsvärdet 200 Bq.

Exempel 2
Det här är ett diagram från efterbehandling av en nedladdad tabell från mätning av radon i ett kanslis lunchrum. Mätningen utfördes den 28 november till den 4 december 2017.

Personalen i kansliet var oroliga för radon och bad oss att göra en mätning. Notera att radonhalten stiger på nätter och över helgen när ventilationen ej är igång men ligger hela tiden klart under gränsvärdet 200 Bq. Utan vår tjänst hade de inte kunnat se detta resultat så snabbt.

Exempel 3
Här är skärmdumpar från mätningar via vår mobila app hos samma Kansli  den 28 November. Nuvarande vy är från vår app för Android. Den visar ett nytt värde var 30:e minut.

I det här fallet är det högt på natten och sjunker under dagen för att sedan öka igen på kvällen. Här var det klart under gränsvärdet 200 hela tiden. Som högst hade kansliet 41 Bq den 28 november.

Exempel 4
Här är mätvärden via vår mobila app som kontrollerar effekten av en gjord radonsanering i ett hus.  En radonsug har installerats och tilltäppta ventiler har öppnats på nytt i flera rum. När skärmdumpen togs, efter radonsaneringen, var värdena under 100 Bq överallt i huset. Innan åtgärder hade 3000 Bq uppmätts i delar av huset.

Exempel 5
Detta diagram visar mätningar från ett kontor dagtid där ventilationen är igång. Här är värdena helt acceptabla för att sedan under nätter och helger, när ventilationen är av, närma sig och ibland också stiga över 200 Bq. Inom företagets verksamhet vistas ofta människor i lokalerna även på kvällar och helger.

Vi har lagt ut delar av den prototyptjänst som provats av ett fastighetsbolag under hösten men utan krav på inloggning. För att ta den titt på tjänsten klickar du här. Prototyptjänsten är nu placerad i en villa där en mindre mängd markradon finns i källaren.

LÄS MER: Nu kan du få svar på radonmätningen direkt – via mobiltelefonen. 

 

Nu kan du få svar på radonmätningen direkt – via mobiltelefonen

Nu finns möjligheten att sanera radon på ett snabbt och enkelt sätt. Middec har, tillsammans med forskare på bland annat Mittuniversitettagit fram en sensor som mäter radon. Via en hemsida kan du sedan få mätresultaten omgående.

Sensorn kopplas upp mot en hemsida och den kan precisionsmäta på småytor. Resultatet kommer sedan direkt i mobiltelefonen.

Mattias O´Nils, professor vid Mittuniversitetet och Örjan Martelleur, vd på MidDec Scandinavia AB med den nya radonsensorn.
Bild: Christine Grafstrom

– Genom att utveckla den här sensorn bidrar vi till att processen kring radonsanering förkortas väsentligt, vilket i slutändan är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Vi har tillsammans utvecklat en produkt som kan vara tillgänglig för vem som helst att använda, säger Mattias O´Nils, professor vid Mittuniversitetet.

Idag mäter man ofta radon med hjälp av en så kallad ”radonpuck”. Den tar in data i under två till tre månader och sedan skickas puckarna till laboratorium för analys. Men med den här produkten kan du få resultaten direkt.

– En av mina kollegor testade nyligen sensorn hemma. Mätvärdena visade på förekomst av radon och i och med att han kunde flytta runt mätaren och få direkta resultat så kunde han snabbt dra slutsatsen att radonet trängde fram från marken under uteplatsen. Han täckte marken och kunde direkt se att mätvärdena sjönk, säger Mattias O’Nils.

Radonsensorn är liten, nätt och effektiv.  Bild: Christine Grafstrom

Nu blir det effektivare för privatpersoner eller företag att sätta in åtgärder för att sanera radon.

− I förlängningen kan vår radonsensor kopplas samman med ventilationssystemet i större fastigheter. Genom en omedelbar överföring av mätresultat så kan sedan ventilationen styras så att fläktsystemet arbetar i de delar av fastigheten där man ser förhöjda värden av radon och där det följaktligen behöver ventileras mer, säger Örjan Martelleur, vd på MidDec Scandinavia AB.

Mätaren kommer att testas under hösten för att sedan förbättras till en kommersiell produkt.
Här kan du läsa senaste nytt om utvecklingen av radonsensorn.

Den nya radonsensorn mäter radonet i en källare med snabba resultat. Bild: Christine Grafstrom

Aktuellt från MidDec

MidDec har tagit fram en ny typ av Radonsensor som kontinuerligt i realtid mäter halten radon i en fastighet. Storleken och snabbheten gör att Radonsensorn kan användas i olika tillämpningar som övervakning, larm och reglering. Kopplad till en PC kan den även användas vid radonutredningar.

Ett extra utrymme för montering av tilläggskort och ett enkelt protokoll för att läsa ut informationen gör radonsensorn flexibel och lätt att anpassa för din unika tillämpning.

För närvarande har 2 kunder anpassat sensorn för sitt behov genom att ta fram egna tilläggskort (ett trådlöst proprietärt protokoll samt för modbus).

Radonsensorn kan levereras med befintlig eller utan yttre plastkapsling.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur Radonsensorn kan anpassas för er tillämpning.

Ladda ned pdf