FoU

Forskning och Utveckling

MidDecs forskare är löpande delaktiga i olika forskningsprojekt gällande utvecklingen av nya typer av sensorer och detektorer till olika applikationer.

Ett projekt har handlat om att utveckla en process för nästa generations pixeldetektorer. MidDecs pixeldetektor kommer att vara kompatibel med Medipix2 ASIC som är en rumslig (high spatial?), högupplöst (high contrast resolving) CMOS pixel readout chip, som jobbar i enkla fotonräknande lägen. Den kan kombineras med olika halvledarsensorer som konverterar röntgenstrålningen direkt till detekterbara elektriska signaler.

Det här representerar en ny lösning för olika röntgen- och gammastrålnings bildprogram. Vår detektor kan bindas till fyra MEDIPIX2 chips, för att bilda en kvadrant detektor med likformig pixelvävnad. 
Andra exempel har varit utveckling av neutron detektorer, detektorer för faskontraströntgen eller utveckling av sensor för miljöövervakning av radon.