Samarbetspartner

MidDec Scandinavia AB har sina lokaler hos Åkroken Science Park.
Åkroken Science Park är en kreativ mötesplats för människor och idéer, där utveckling och innovation står i fokus. De erbjuder en stimulerande och tillväxtinriktad miljö som tillsammans med kraftfulla stödverktyg skapar ett utrymme för företag som MidDec att växa och utvecklas i.

MidDec Scandinavia AB är sedan länge medlemmar i Fiber Optic Valley - en organisation som stöttar och driver innovationsprojekt inom bredbandsinfrastruktur och sensorteknologi. MidDec är genom sin kompetens inom sensorer en naturlig partner i dessa projekt. Demonstrator projektet InSikt är ett konkret exempel på samverkan.
Som universitet är Mittuniversitetet en resurs för utveckling och tillväxt i samhället. Flera av universitetets utbildningar och en stor del av dess forskning ligger i framkant inom sina respektive områden. Miun samverkar gärna med företag i gemensamma forskningsprojekt för att lösa verklighetsnära problem.

Sensible things that communicate, STC, är ett forskningscenter som utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datavetenskap med inriktning på industriell IT och digitala tjänster. STC:s styrka är att kombinera olika forskningsområden i nära samarbete med industrin.
MidDec är för närvarande med i det nationella kompetensnavet för micro/nano-elektronik som STC är "fodervärd" för.

MidDec har genom åren samarbetat med IEAP i Prag i ett flertal project rörande neutrondetektorer och radonsensorer.
IEAP är en vetenskaplig akademisk enhet på Czech Technical University i Prag, som är inriktad mot tillämpad forskning inom fysik bland annat strålningsdetektorer.

MidDec har varit med i ett flertal framgångsrika forsknings- och utvecklingsprojekt där Vinnova varit en aktiv medfinansiär.

Länsstyrelsen Västernorrland och Almi har aktivit bidragit till MidDec:s utveckling från avknoppning från universitetet till ett företag i teknikens framkant.