Ledning

Sture Petersson

Styrelseordförande I MidDec Scandinavia AB. Fil.Mag i fysik, Uppsala Universitet 1965. Fil.Dr i Fasta tillståndets Elektronik, Uppsala Universitet 1973. Docent vid Uppsala Universitet, Professor vid kungliga tekniska högskolan sedan 1983. Forskare på IBM Research Center I Yorktown Heights, USA 1978 – 1980 och gästprofessor vid Imec i Belgien 1990 – 1991. Dekanus vid Mittuniversitetet och professor inom området elektronikkonstruktion, omkring 250 vetenskapliga publikationer och ett flertal patent på området detektor vetenskap.

Örjan Martelleur

VD, MidDec Scandinavia AB. Civ.Ing I Teknisk Fysik och Elektronik, Linköpings tekniska högskola 1987. MBA, International Master of Business Administration vid Uppsala University 1997. Örjan har arbetat med telekommunikation och IT-branschen i Skandinavien och andra Europeiska länder sedan 1987 Han har bred erfarenhet inom områden som utveckling, produktion och försäljning. Från arbeten som expert inom mobiltelefonisystem (NMT:GSM), utvecklare av nya IT-system, projektledare, chef, utvecklare av verksamhet och organisation, till marknadsföring och försäljning.

Göran Thungström

Chef över Labb och Process, MidDec Scandinavia AB Fil.Mag i experimentell fysik vid Stockholms Universitet 1991. Fil.dr i Fasta tillståndets Elektronik, Kungliga tekniska högskolan 2000. Lektor i elektronik vid Mittuniversitetet, ansvarig för konstruktion och processutveckling vid renrummet på Mittuniversitetet. Göran är speciellt inriktad på produktion av halvledarkomponenter. Omkring 20 vetenskapliga publikationer och patent inom området för detektorvetenskap.

Christer Fröjdh

Chef över Forskning och Utveckling (FoU), MidDec Scandinavia AB. Fil.Kand. i Matematik, Fysik och Data, Uppsala Universitet 1976. Fil.dr. i Fasta tillståndets Elektronik, Kungliga tekniska högskolan. Universitetslektor vid Kungliga tekniska högskolan, 2000. Nu professor i elektronik och vice rektor vid Mittuniversitetet. Christer är specialiserad på detektorer för röntgenavbildning. Han har erfarenheter inom internationell forskning och sammarbeten, särskilt EU-finansierade FoU-program. Samordnare för XIMAGE-projektet, i det fjärde ramverksprogrammet, projektledare på 3D-RID i det femte ramverksprogrammet. Representerar Mittuniversitetet i CERN-projektetet MEDIPIX2. Omkring 30 vetenskapliga publikationer och flera patent i området för detektorvetenskap. Under 1976 – 1986 jobbade Christer också som mjukvaruutvecklare på företaget NorrData.