Produkter

MidDec erbjuder en variation av olika produkter och tjänster

Produktion av detektorer i små volymer.

  • Integrerande Delta E detektorer
  • Delta E detektorer
  • Pixeldetektorer
  • Kvadrant detektorer
  • Nir Dektektorer
  • Fotodetektorer i kisel
  • Joniserad partikeldetektor i kisel
  • Radonsensor

Läs mer om vår radonsensor:
MidDec har tagit fram en ny typ av radonsensor
Nu kan du få svar på radonmätningen direkt – via mobiltelefonen
Så fungerar MidDecs radonsensor och internettjänst i praktiken

Ladda ned PDF:
Delta_E_Detector
Radonsensor

Alla våra detektorer kan designas och prototypas enligt era behov.
Mindre volymer kan MidDec själv producera, om behov finns kan MidDec sedan arrangera storskalig produktion i samarbete med olika partners.

Forskningsprojekt
MidDecs medarbetare har utmärka meriter som forskare samt att finna innovativa lösningar på utmanande problem. Vi kan starta forskningsprojekt för att möta dina behov.