Företaget

MidDec Scandinavia AB

MidDec Scandinavia AB deltar i detektorforskningens framkant och har kompetens att utveckla, tillverka och sälja det allra senaste inom detektorer och sensorer för avancerade instrument. Instrument som kunder sedan använder vid mätning av energinivåer och mängden av elementarpartiklar i sina specifika applikationer.

MidDecs kunder finns över hela världen, fram tills nu främst inom Europa – till exempel Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Italien, Sverige och i USA. Det är forskare och forskningsinstitut men även företag som vill öka sin konkurrenskraft med unika komponenter i sina produkter.

MidDecs teknologi representerar ett åtagande som börjar i tidig utveckling. När man skräddarsyr en halvledare för hög kvalitet och bra prestation, så är en aktiv kundrelation viktig. Det fortsätter genom en nära uppföljning med tekniska råd under den viktiga installationsfasen och genomförande av mätningarna.

Medarbetarna på MidDec är seniora forskare med utmärkta akademiska meriter och kunskaper inom produktionen av halvledare med hög kvalitet. Grundarna och medlemmarna i MidDec-teamet är Sture Petersson, styrelseordförande. Örjan Martelleur, VD. Göran Thungström, Chef över labb och process. och Christer Fröjdh, Chef över forskning och utveckling.