Historia

MidDec grundades 2004 för att kommersialisera en ny detektor, en ”integrated delta E detector” som några av grundarna uppfunnit och patenterat. Även om potentialen inom materialfysik och avancerade teleskop syntes vara stor tog marknaden för denna typ av detektor inte fart.  Under 2005-2006 började MidDec parallellt delta ett forsknings- och utvecklingssammarbete med ett medicinsk tekniskt företag och Mittuniversitet inom en teknikprofil stödd av bla. KK-stiftelsen.

Efter 3-4 prototyper utmynnade sammarbete i att MidDec utvecklat en röntgen detektor och monteringsteknik  som fungerade för produktion. 2008 fick MidDec förtroende att som leverantör börja tillverka och leverera detektorer monterad i en specialkapsling till det medicinsk tekniska företaget.  MidDecs detektor monteras i ett avancerat instrument som idag används av sjukhus över hela världen vid kalibrering av scanners för datortomagrafi. Vid två tillfällen har MidDec monterat en specialvariant  för en ”fantom” med 8 st detektorer som levererats för forskningsändamål till St Ana University Hospital i California USA.  Vår första produkt är nu spridd i över 50 länder och MidDec har ett fortsatt nära sammarbete med kunden för vidare utveckling av nya innovativa produkter.

Vår andra produkt är en radonsensor för kontinuerlig mätning av radonkoncentration. Den startade 2008 genom ett forskningsprojekt mellan IEAP i Prag, MidDec och Mittuniversitetet för att mäta alfastrålning. Den produkt MidDec först planerade att kommersialisera från denna forskning var att ta fram en poloniumsensor för användning vid smittspårning vid terroristangrepp. Efter inrådan av bland annat Vinnova valde MidDec att istället inrikta sig på sensorer för radonmätning. Tillsammans med ett företag ledande inom radonsugar för radonsanering har MidDec utvecklat en radonsensor med utläsningselektronik och yttre kapsling. Radonsensorn placeras i t.ex ett vardagsrum, mäter radonkoncentration och styr sedan via ett proprietärt trådlöst interface radonsugens fläkt.  Nyligen har ytterligare en kund som bland annat  tillhandahåller fastighetsövervakningssystem gjort en integration för modbuss interface till vår radonsensor. Tanken då är att radonsensorn kontinuerligt lämnar radoninformation som fastighetssystemet kan presentera och använda på olika sätt.

Parallellt med vår tillverkning och produktutveckling  har MidDec i mindre omfattning deltagit i olika forskningssammarbeten tillsammans med forskningsinstitut, universitet och andra företag.  Utveckling av neutrondetektorer och instrument för faskontraströntgen är två exempel.