Start

MidDec Scandinavia AB är ett högteknologiskt företag med rötter från kungliga tekniska högskolan i Stockholm (KTH) och Mittuniversitetet i Sundsvall (MIUN). Här under följer en kort introduktion av vår verksamhet.

MidDec utvecklar, tillverkar och säljer Delta E detektorer och Pixel detektorer för:

  • Experiment inom kärnfysik
  • Mätning av strålning i olika industriella tillämpningar i skilda branscher från kalibrering av medicinsk utrustning, instrument för miljöövervakning till satellitteleskop
  • Experiment i materialfysik
  • Mikroskop som används i medicinska och farmaceutiska undersökningar

Vi erbjuder också “skräddarsydda” detektorer och sensorer för olika behov.

  • Utveckling av prototyper
  • Nya komponenter designade utifrån grundkrav deciderade för era specifika applikationer
  • Anpassningsbara i sitt fysiska format – storlek
  • Utför småskalig produktion
  • Vid behov kan vi arrangera storskalig produktion

MidDecs komponenter representerar ett åtagande från oss som startar med hög kvalitet och prestanda vid framställning och sedan fortsätter med gott teknik och applikationsstöd under komponentens livscykel.

Tveka inte att höra av dig till research@middec.se om du vill veta mer.
Här kan du läsa senaste nytt från MidDec. 

 

MidDec är vinnare av stora inneklimatpriset

MidDec Scandinavia står som vinnare av Stora inneklimatpriset 2018. Produkten/tjänsten/metodiken som vinner ska vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

Tidigare i vår stod MidDec som ett av de nominerade företagen, på grund av vår radonsensor med internettjänst. Under Nordbygg Stockholm, torsdagen den 12 april, utsågs MidDec som vinnare och MidDecs VD Örjan Martelleur fick ta emot priset från bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Så lyder motiveringen: “Sensorn mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet görs tillgängligt via internet. Det ger en effektiv övervakning av radonhalten inomhus. Resultatet av genomförda radonsaneringsåtgärder kan snabbt överblickas. Sensorn kan även användas för att styra luftutbytet i radonpåverkade lokaler. MidDecs sensor ökar möjligheten att åtgärda ett av våra svåraste inomhusmiljöproblem på ett säkert och energieffektivt sätt.”

Stort tack för nomineringen och priset!

Här kan du läsa senaste nytt från MidDec. 

Läs mer om vår radonsensor här: