MidDec vinnare av Stora inneklimatpriset!

MidDec Scandinavia står som vinnare av Stora inneklimatpriset. Produkten/tjänsten/metodiken som vinner ska vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

Tidigare i vår stod MidDec som ett av de nominerade företagen, på grund av vår radonsensor med internettjänst. Under Nordbygg Stockholm, torsdagen den 12 april, utsågs MidDec som vinnare och MidDecs VD Örjan Martelleur fick ta emot priset från bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Så lyder motiveringen: “Sensorn mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet görs tillgängligt via internet. Det ger en effektiv övervakning av radonhalten inomhus. Resultatet av genomförda radonsaneringsåtgärder kan snabbt överblickas. Sensorn kan även användas för att styra luftutbytet i radonpåverkade lokaler. MidDecs sensor ökar möjligheten att åtgärda ett av våra svåraste inomhusmiljöproblem på ett säkert och energieffektivt sätt.”

Stort tack för nomineringen och priset!

Läs mer om vår radonsensor här: