Category Archives: Produkter

Så fungerar MidDecs radonsensor och internettjänst i praktiken

Vår nya teknik för radonmätning och användning av internet för insamling och presentation möjliggör en ny och förenklad metodik som kan effektivisera sanering och övervakning av radonkoncentration i fastigheter, arbetsplatser och bostäder.

Tillsammans med Mittuniversitetet utvecklar MidDec en Internettjänst (IoT) som snabbare kan bidra till att skapa en bättre innemiljö genom att upptäcka, åtgärda och kontinuerligt övervaka radonkoncentration inomhus.

Tjänsten har under hösten provats med goda resultat av bland annat ett fastighetsbolag och en radonsanerare.

Den snabba radonsensorn som MidDec utvecklat under några år, med bland annat stöd från Vinnova, utgör en grundkomponent i konceptet. När radonsensorn nu har kompletterats med en IoT tjänst ökar möjligheterna och flexibiliteten för den individ, organisation eller företag som har problem med radon i någon av sina fastigheter.

En snabbare sanering och kontroll av radonkoncentrationen runt om i landet kan ge positiva effekter för folkhälsan, minskade kostnader för sjukvård och inte minst viktigt – färre familjer som drabbas av den personliga tragedi som en utvecklad lungcancer innebär.

De prototyptjänster som har provats ut under 2017 håller nu på att kommersialiseras inför en lansering under 2018. De olika prototyptjänsterna innehåller bland annat:

  • Inloggning till sin radonsensors konto för att se hur en graf över radonmätning växer fram.
  • Presentation av mätvärden via app i mobil eller surfplatta.
  • Nedladdning av grafer och tabeller från gjorda mätningar för lokal efterbehandling.
  • Möjlighet att sätta larmnivåer som genom avisering uppmärksammar användaren om problem.
  • Du kan själv välja hur ofta nya radonvärden presenteras i grafen.

Här nedanför kan du se några skärmdumpar med exempel från mätningar med prototyptjänsterna. Du kan klicka på bilderna för att göra dem större.

Exempel 1:
Det här är ett diagram under en mätning hos ett fastighetsbolag. Tjänsten används för att justera ventilationen så att ”inneluften” ska hålla sig inom gränsvärden för radon. Radonmätaren skickar värden till en server och vid inloggning kan man se dessa värden. Detta diagram uppdateras med nya värden var tionde minut, men du kan själv välja hur ofta nya värden ska uppdateras för dina mätningar. Det går även att ladda ned diagram från servern.

Skärmdump: Mätning hos fastighetsbolag.

Fastighetsbolaget bad en erfaren radonsanerare använda och utvärdera radonsensorn. Betyget blev att den är perfekt för att snabbt prova och avgöra lämpliga åtgärder då han kan se direkt hur en ändring av ventilation påverkar radonhalten i rummet. Samma teknik användes för att hitta ett läckage i ett radhus. Det visade sig där att mycket höga värden kom in via en fjärrvärmeledning i köket samt att en inglasad altan uppvisade höga värden. Efter tätning så sjönk värdena till nivåer under gränsvärdet 200 Bq.

Exempel 2
Det här är ett diagram från efterbehandling av en nedladdad tabell från mätning av radon i ett kanslis lunchrum. Mätningen utfördes den 28 november till den 4 december 2017.

Personalen i kansliet var oroliga för radon och bad oss att göra en mätning. Notera att radonhalten stiger på nätter och över helgen när ventilationen ej är igång men ligger hela tiden klart under gränsvärdet 200 Bq. Utan vår tjänst hade de inte kunnat se detta resultat så snabbt.

Exempel 3
Här är skärmdumpar från mätningar via vår mobila app hos samma Kansli  den 28 November. Nuvarande vy är från vår app för Android. Den visar ett nytt värde var 30:e minut.

I det här fallet är det högt på natten och sjunker under dagen för att sedan öka igen på kvällen. Här var det klart under gränsvärdet 200 hela tiden. Som högst hade kansliet 41 Bq den 28 november.

Exempel 4
Här är mätvärden via vår mobila app som kontrollerar effekten av en gjord radonsanering i ett hus.  En radonsug har installerats och tilltäppta ventiler har öppnats på nytt i flera rum. När skärmdumpen togs, efter radonsaneringen, var värdena under 100 Bq överallt i huset. Innan åtgärder hade 3000 Bq uppmätts i delar av huset.

Exempel 5
Detta diagram visar mätningar från ett kontor dagtid där ventilationen är igång. Här är värdena helt acceptabla för att sedan under nätter och helger, när ventilationen är av, närma sig och ibland också stiga över 200 Bq. Inom företagets verksamhet vistas ofta människor i lokalerna även på kvällar och helger.

Vi har lagt ut delar av den prototyptjänst som provats av ett fastighetsbolag under hösten men utan krav på inloggning. För att ta den titt på tjänsten klickar du här. Prototyptjänsten är nu placerad i en villa där en mindre mängd markradon finns i källaren.

LÄS MER: Nu kan du få svar på radonmätningen direkt – via mobiltelefonen.