Tag Archives: Radon measure

Nu kan du få svar på radonmätningen direkt – via mobiltelefonen

Nu finns möjligheten att sanera radon på ett snabbt och enkelt sätt. Middec har, tillsammans med forskare på bland annat Mittuniversitettagit fram en sensor som mäter radon. Via en hemsida kan du sedan få mätresultaten omgående.

Sensorn kopplas upp mot en hemsida och den kan precisionsmäta på småytor. Resultatet kommer sedan direkt i mobiltelefonen.

Mattias O´Nils, professor vid Mittuniversitetet och Örjan Martelleur, vd på MidDec Scandinavia AB med den nya radonsensorn.
Bild: Christine Grafstrom

– Genom att utveckla den här sensorn bidrar vi till att processen kring radonsanering förkortas väsentligt, vilket i slutändan är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Vi har tillsammans utvecklat en produkt som kan vara tillgänglig för vem som helst att använda, säger Mattias O´Nils, professor vid Mittuniversitetet.

Idag mäter man ofta radon med hjälp av en så kallad ”radonpuck”. Den tar in data i under två till tre månader och sedan skickas puckarna till laboratorium för analys. Men med den här produkten kan du få resultaten direkt.

– En av mina kollegor testade nyligen sensorn hemma. Mätvärdena visade på förekomst av radon och i och med att han kunde flytta runt mätaren och få direkta resultat så kunde han snabbt dra slutsatsen att radonet trängde fram från marken under uteplatsen. Han täckte marken och kunde direkt se att mätvärdena sjönk, säger Mattias O’Nils.

Radonsensorn är liten, nätt och effektiv.  Bild: Christine Grafstrom

Nu blir det effektivare för privatpersoner eller företag att sätta in åtgärder för att sanera radon.

− I förlängningen kan vår radonsensor kopplas samman med ventilationssystemet i större fastigheter. Genom en omedelbar överföring av mätresultat så kan sedan ventilationen styras så att fläktsystemet arbetar i de delar av fastigheten där man ser förhöjda värden av radon och där det följaktligen behöver ventileras mer, säger Örjan Martelleur, vd på MidDec Scandinavia AB.

Mätaren kommer att testas under hösten för att sedan förbättras till en kommersiell produkt.
Här kan du läsa senaste nytt om utvecklingen av radonsensorn.

Den nya radonsensorn mäter radonet i en källare med snabba resultat. Bild: Christine Grafstrom